February 22, 2024
HOME|2023|April|13|കോതമംഗലം മണ്ഡലത്തിലെ കനാൽ ബണ്ട് റോഡുകൾ നവീകരിക്കാൻ 3 കോടി 50 ലക്ഷം രൂപ അനുവദിച്ചു : ആന്റണി ജോൺ എം എൽ എ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Related Stories

RSS
Follow by Email